Giới thiệu | Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức

Tổng số cán bộ công chức có đến ngày 03/12/2015 gồm có 32 Đ/c

Trong đó: Trình độ chính tri ;  Trung cấp    13 đ/c

                                                  Sơ cấp           5 đ/c

Trình độ Chuyên môn;             Đại học có                       07 đ/c

                                                  Đang học Đại học có         06 đ/c

                                                  Cao đẳng có                       02 đ/c

                                                  Trung cấp có                   11 đ/c                                    

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ ĐỨC VĨNH

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Nguyễn Văn Thao

10/10/1960

BT. CT HĐND

0915215879

 

2

Lê Thị Mai Dung

30/9/1985

PBT  Đảng ủy

01684262534

Dungle.dv@gmail.com

3

Nguyễn Quang Việt

10/10/1969

PBT. CT UBND

0982164589

nguyenquangviet.dv@gmail.com

4

Đậu Ngọc Châu

26/6/1959

P. CT HĐND

0982056859

 

5

Hà Văn Dần

20/11/1986

P. CT UBND

0912728786

dannoivu@gmail.com

6

Nguyễn Quốc Quân

28/10/1959

CT. UBMTTQ

0945766012

 

7

Thái Thị Hằng

25/8/1986

LĐ TBXH

0975872342

thaihang1986@gmail.com

8

Trần Ngọc Anh

01/5/1968

Văn hóa - XH

01693267991

 

9

Trần Bắc Hiến

08/10/1974

Địa Chính - XD

0912443831

 

10

Nguyễn Thị Thủy

17/10/1985

NN - MT

0985223057

thuyyenho1985@gmail.com

11

Phạm Thiết

20/9/1970

Kế toán - NS

0914593956

 

12

Nguyễn Xuân Thảo

29/11/1958

Tài chính - NS

0917915022

thaotaichinh58@gmail.com

13

Nguyễn Quốc Hạnh

 

Xã đội trưởng

0972262792

 

14

Lê Thị Thương

20/02/1971

Tư pháp- HT

01685116781

 

15

Cù Thị Huyền

23/5/1990

Văn phòng NV

0943022182

huyenvp3@gmail.com

16

Đường Xuân Trường

15/9/1973

Trưởng công an

0975541125

truongca.dv@gmail.com

17

Võ Văn Linh

06/5/1964

CT. HND

01234105280

doanthexaducvinh@gmail.com

18

Nguyễn Ngọc Hào

25/10/1989

Bí thư đoàn TN

0913555643

doanthexaducvinh@gmail.com

19

Nguyễn Thị Hồng Phong

05/6/1989

CT. HLHPN

01667769342

 

20

Hà Hữu Xuyên

 

CT. CCB

0983573879

 

21

Nguyễn Thị Lê Hiếu

30/12/1992

VP. Đảng ủy

0961000266

lehieud5kt2@gmail.com

22

Hoàng Thị Hồng Nhung

 

VP. Thống kê

01692922270

 

23

Mạnh Xuân Bài

 

Phó công an

01699794157

 

24

Trương Văn Cường

 

Xã đội phó

01666399647

 

25

Nguyễn Thị Hiếu

13/10/1987

DS - KHHGĐ

0985888530

hieu.ductho@gmail.com

26

Nguyễn Thị Thái Hòa

01/5/1968

PCT. HND

0912412007

 

27

Bùi Thị Lụa

17/4/1991

PCT. HLHPN

0979746823

 

28

Nguyễn Văn Linh

10/10/1959

CT. chử thập đỏ

01678683331

 

29

Lê Duy Khánh

 

PBT. Đoàn

01679330357

 

30

Đàm Ngọc Oanh

 

PCT. CCB

0983195850

 

31

Thái Hữu Quế

 

PCT. UBMTTQ

01683758768

 

32

Tống Ngọc Thìn

12/12/1944

CT. NCT

01668634094

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Văn bản pháp quy
Album ảnh Đức Vĩnh
Truyền hình Đức Thọ
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0989.932.476

Văn phòng - 0989.932.476
Hôm nay: 73 | Tất cả: 1,710,672
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

UBND Xã Đức Vĩnh huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Xã Đức Vĩnh huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:  0912.728.786
Email: dannoivu@gmail.com - Website: http://ducvinh.gov.vn